AFA Can Manent / Afa / Junta
  1. Inici
  2. /
  3. Afa
  4. /
  5. Junta

D’acord amb el què indiquen els estatuts, la Junta Directiva de l’AFA regeix, administra i representa a l’associació, i està composta pel president/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General de l’associació, i les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Actualment els càrrecs de la junta de l’AFA són:

Necessites més info? T’agradaria formar part d’alguna comissió?